WRZEŚNIOWE CZUWANIE FATIMSKIE

WRZEŚNIOWE CZUWANIE FATIMSKIE

Wrześniowy dzień fatimski zgromadził nas na modlitwie w świątyni parafialnej. Pierwszy raz w czuwaniu uczestniczyli nowi księża, którzy 26 sierpnia rozpoczęli posługę w naszej parafii: ks. Tomasz Szczepanik i ks. Piotr Napieralski. 

Orędzie fatimskie zachęca do spojrzenia na rzeczywistość oczami Maryi, a przez nie oczami Boga. Maryja z jednej strony uczy, że nie należy zamykać oczu na fakt odchodzenia ludzi od Boga, a z drugiej strony Matka Odkupiciela daje nam do ręki konkretne narzędzia, które, jeśli zostaną użyte, pozwolą zmienić sytuację w naszych rodzinach, parafii, mieście i świecie. Jest to postawa wynagradzania za grzechy i niewierności własne i innych ludzi, która realizuje się poprzez akty pokuty, nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i modlitwę różańcową. 

Ks. Piotr w homilii wzywał, abyśmy podejmowali trud pokuty i zadośćuczynienia Bogu za wiele zniewag, których Bóg doświadczał i ciągle doświadcza ze strony człowieka. Słyszeliśmy: „Nie bójmy się zawierzyć swojego chrześcijaństwa Matce Bożej i zanurzyć się w Jej macierzyńskiej miłości”. Nasza modlitwa była również przygotowaniem do święta Podwyższenia Krzyża Świętego, odpustu w kościele rektoralnym u ks. rektora Krzysztofa Burzyńskiego, a za razem ogólnopolskiej akcji „Polska pod Krzyżem”. Wiemy, że tylko osobiste przyjęcie Maryi i Jezusa, może przynieść owoce dla naszej wspólnoty parafialnej i całego Kościoła. 

NARODOWE CZYTANIE

NARODOWE CZYTANIE

W tym roku w ramach Narodowego Czytania, para prezydencka zaproponowała 8 Noweli polskich. Prezydent Andrzej Duda z małżonką dokonali wyboru z ponad stu proponowanych tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta. Tradycyjnie do ogólnopolskiej akcji włączyło się nasze miasto. Wybrane osoby zostały poproszone o  czytanie. W ich gronie znalazł się ksiądz proboszcz Paweł Konieczny. W żarskim Parku Kultury i Nauki przy ul. Wrocławskiej ks. Paweł czytał fragment noweli Henryka Rzewuskiego „Sawa” (z cyklu: Pamiątki Soplicy). 

Inicjatywa pary prezydenckiej ożywia zainteresowanie polską literaturą, zachęca do czytelnictwa, aby każdy, a zwłaszcza młode pokolenie, chętnie sięgał po książki i z przyjemnością je czytał.

I PIĄTEK MIESIĄCA

I PIĄTEK MIESIĄCA

W każdy pierwszy piątek miesiąca o g. 15:00 przed Najświętszym Sakramentem odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia. Przed nabożeństwem jest możliwość złożenia intencji do koszyka przy chrzcielnicy, które powierzamy miłosiernemu Jezusowi w koronce. Po nabożeństwie następuje Eucharystia z konferencją o Bożym Miłosierdziu. W tym miesiącu Mszy św. przewodniczył i konferencję wygłosił ks. proboszcz Paweł Konieczny.

Serdecznie zapraszamy w każdy pierwszy piątek miesiąca do modlitwy w godzinę konania Chrystusa.

„OTWÓRZ SERCE – OTWÓRZ DRZWI”

„OTWÓRZ SERCE – OTWÓRZ DRZWI”

1 września, w ramach kampanii „Otwórz serce, otwórz drzwi” pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach udzielali informacji w jaki sposób zostać rodziną zastępczą.

Obsługa PCPR była gotowa rozwiać wszelkie wątpliwości w tym temacie. 

Jest wiele dzieci, które nie ze swojej winy zostały same – bez rodziców. 

Jest też wielu ludzi, którzy mogą zapewnić osamotnionym pociechą miłość, dom, wsparcie i opiekę. 

Każde dziecko bezwarunkowo zasługuje na to, by je kochać. 

Niezależnie od tego, jak toczą się życiowe losy – dziecko – jak każdy dorosły człowiek ma prawo, by mieć własną przystań, by znaleźć swój port, do którego będzie wracało z uśmiechem na twarzy.

Bywa w życiu, że bezbronne istoty pozostają same w swoim „pogruchotanym” świecie. Żaden człowiek nie zasługuje na brak szacunku i miłości. 

Osieroconych z różnych powodów dzieci jest wiele, potrzebują domu i dorosłych, którzy je wesprą. 

Osoby zainteresowane tematem, tych, którzy chcieliby przyjąć dziecko do swojego domu zapraszamy do kontaktu: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach 

ul. Artylerzystów 6 

68 – 200 Żary 

tel. 683 636 080 – sekretariat; 683 636 086; 683 636 089 – Zespół ds. pieczy zastępczej  

Oby hasło inicjatywy: „Otwórz serce, otwórz drzwi” – stało się realnym faktem, niech przemawia do wielu, a wielu niech otwiera drzwi domów i serca na potrzeby najmłodszych. 

ODPUST WNIEBOWZIĘCIA N.M.P.

ODPUST WNIEBOWZIĘCIA N.M.P.

„Ku szczytom nieba podąża Maryja, jasna jutrzenka.

Wspanialsza blaskiem od słońca i od księżyca piękniejsza.” 

(z Hymnu na Godzinę Czytań uroczystości Wniebowzięcia)

15. sierpnia przeżywaliśmy w naszej parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – uroczystość odpustową. Wspólnota parafialna przeżywała imieniny. 

Eucharystię sprawował i kazanie wygłosił ks. Adam Żygadło – były wikariusz naszej parafii, kapelan Hufca Wschowa ZHP oraz I instruktor Wydziału Wychowania Duchowego i Religijnego Głównej Kwatery ZHP w Warszawie.

Na wstępie kazania usłyszeliśmy, że uroczystość Wniebowzięcia NMP ściśle wiąże się z naszą historią, z rocznicą tzw. „Cudu nad Wisłą” (1920r.) 

Następnie wsłuchiwaliśmy się w rozważanie tajemnicy Wniebowzięcia Maryi w trzech aspektach: pochodzenie tej tajemnicy, przyczynę Wniebowzięcia, by na końcu pochylić się nad własną drogą ku niebu. 

Cytując słowa Papieża Benedykta XVI „w Maryi widzimy bowiem cel, do którego zmierzają ci wszyscy, którzy potrafią związać swoje życie z życiem Jezusa, którzy potrafią iść za Nim tak, jak szła Maryja. To święto mówi więc o naszej przyszłości, mówi, że my również staniemy u boku Jezusa w radości Boga, i jest dla nas zachętą, abyśmy byli odważni, abyśmy wierzyli, że moc zmartwychwstania Chrystusa może działać także w nas i uczynić nas mężczyznami i kobietami, którzy starają się żyć codziennie jakby już zmartwychwstali, wnosząc światło dobra w ciemności zła istniejącego w świecie”, ksiądz Adam życzył naszej parafialnej wspólnocie, by ta uroczystość wzmocniła nasze wysiłki w drodze do nieba, abyśmy spotkali się kiedyś wszyscy u boku Królowej, przy tronie Jej Syna.

Realizując prośbę księdza biskupa Tadeusza Lityńskiego w naszą modlitwę włączyliśmy prośbę o deszcz. 

Pamiętając o Bitwie Warszawskiej, modliliśmy się za naszą Ojczyznę i naród polski. Powierzając dobremu Bogu Kościół, a w nim Papieża, Biskupów, Kapłanów i osoby konsekrowane, prosiliśmy o nowe powołania z naszej wspólnoty parafialnej. 

Będąc parafianami kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP, chcemy pokładać ufność, że realizując przykazania, wsłuchując się w Pismo Święte i słowa kapłanów, będziemy jak Maryja wolni od pokus, trudności i z łatwością będzie pogodzić się z wolą Bożą w naszym życiu.

Dziękujemy tym, dla których zaangażowanie się w przygotowanie Liturgii, dekoracji, poczucie odpowiedzialności i wspólnoty w tym ważnym dla parafii dniu, to radość i szczęście.

Niech błogosławieństwo, które spłynęło na nas podczas zakończonej Eucharystii umacnia i nieustannie sprawia wzrost naszego człowieczeństwa w wędrówce na spotkanie z Matką.  

SIERPNIOWE CZUWANIE FATIMSKIE

SIERPNIOWE CZUWANIE FATIMSKIE

Sierpniowy wieczór w 13 dniu miesiąca, zgromadził nas w świątyni na kolejnym w tym roku Czuwaniu Fatimskim.

Maryja z Fatimy wciąż woła o modlitwę, zwłaszcza różańcową i zadośćuczynienie za grzechy. Wsłuchani w Jej wezwanie trwaliśmy na modlitwie. Zaczęliśmy od Eucharystii, by po niej przed wystawionym Najświętszym Sakramencie adorować Jezusa. Odpowiadając na wezwanie Matki Bożej z Fatimy odmówiona została, przypadająca w tym dniu, część bolesna różańca św. poprowadzona przez Wspólnotę Domowego Kościoła. 

Jak w każdym naszym czuwaniu, siostry elżbietanki wraz z licznie zgromadzonymi wiernymi odmówiły na zakończenie adoracji eucharystycznej Koronkę do Bożego Miłosierdzia. 

Stałym punktem Czuwania Fatimskiego jest procesja wokół kościoła z figurą Matki Bożej Fatimskiej. I tym razem z niesioną przez kobiety figurą Maryi, przeszliśmy w procesji wyśpiewując wydarzenia z Fatimy w pieśni: „Z dalekiej Fatimy…” 

Po procesji rozpoczęła się uroczysta Msza Św. koncelebrowana: ks. proboszcz Paweł Konieczny, ks. rektor Krzysztof Burzyński, ks. Jakub Włodarczak w asyście diakona Wojciecha Bujaka. Podczas eucharystii kazanie wygłosił ks. Jakub. Nawiązując do sierpniowego orędzia Matki Bożej, wskazał na ważność i wielkość modlitwy w naszym życiu. Pokazał wspaniały przykład Jezusa, u którego wszystko zaczynało się i wypływało z modlitwy, a Maryja nam to przypomina wciąż i nieustannie.

Na zakończenie, w tym szczególnym czasie sierpniowym dla nas polaków i katolików, łącząc się z Jasną Górą, odśpiewaliśmy „Apel Jasnogórski”.

Napełnieni duchowym bogactwem modlitwy, powiedzieliśmy: do zobaczenia za miesiąc, 13 września.

Noc  Fatimska  13. 08. 2019 r

Noc Fatimska 13. 08. 2019 r

PROGRAM

18:00Msza Św.

18:30 Adoracja Najśw. Sakramentu (w ciszy),

okazja do spowiedzi św.

18:45 Różaniec – część bolesna (Domowy Kościół)

19:20 Koronka do Bożego Miłosierdzia (s. Elżbietanki)

19:50 Procesja wokół kościoła z figurą MB Fatimskiej

20:00 EUCHARYSTIA (z homilią, koncelebrowana)

21:00 Apel Jasnogórski

LIPCOWE CZUWANIE FATIMSKIE

LIPCOWE CZUWANIE FATIMSKIE

LIPCOWE CZUWANIE FATIMSKIE

Za nami trzecie w tym roku Czuwanie Fatimskie. Do Stołu Eucharystycznego stanęli: ks. proboszcz Paweł Konieczny, ks. Piotr Gniewaszewski i ks. Krzysztof Burzyński.

Lipcowe przesłanie Matki Bożej do dzieci z Fatimy było szczególne, po dwóch wcześniejszych, kiedy Maryja pokazywała dzieciom niebo, przekaz z lipca brzmi: „…Przy tych ostatnich słowach rozłożyła znowu ręce jak w dwóch poprzednich miesiącach. Promień światła zdawał się przenikać ziemię i zobaczyliśmy jakby morze ognia, a w tym ogniu zanurzeni byli diabli i dusze w ludzkich postaciach podobne do przezroczystych, rozżarzonych węgli, które pływały w tym ogniu. Postacie te były wyrzucane z wielką siłą wysoko wewnątrz płomieni i spadały ze wszystkich stron jak iskry podczas wielkiego pożaru, lekkie jak puch, bez ciężaru i równowagi wśród przeraźliwych krzyków, wycia i bólu rozpaczy wywołujących dreszcz zgrozy. (Na ten widok musiałam krzyczeć, bo ludzie to podobno słyszeli.) Diabli odróżniali się od ludzi swą okropną i wstrętną postacią, podobną do wzbudzających strach nieznanych jakichś zwierząt, jednocześnie przezroczystych jak rozżarzone węgle. Przerażeni, podnieśliśmy oczy do Naszej Pani szukając u Niej pomocy, a Ona pełna dobroci i smutku rzekła do nas: „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników”.

Kazanie podczas Mszy Świętej wygłosił ks. Proboszcz. Tłumacząc dlaczego Maryja naraziła dzieci z Fatimy na taki mocny widok, który wywołał w nich lęk i duży strach, powiedział, że chodziło o drastyczne uświadomienie, iż piekło jest realną rzeczywistością. Powtarzając to zdanie powtórnie, usłyszeliśmy, że my jesteśmy zagrożeni niebezpieczeństwem znalezienia się w nim, jeżeli nie zrobimy czegoś radykalnego w naszym życiu. Wsłuchując się w treść kazania słyszeliśmy: „Maryja w objawieniu z 13 lipca powtórzyła najbardziej niepopularne, a jednak najważniejsze przesłanie chrześcijańskie. Już wtedy, w 1917 roku to przesłanie Chrystusa, przesłanie św. Jana Chrzciciela, przesłanie św. Piotra  było niepopularne, niemodne, a brzmi ono bardzo krótko: NAWRACAJCIE SIĘ. Jezus określił misję kościoła jako głoszenie nawrócenia i odpuszczenia grzechów. Każdy Papież ostatniej dekady począwszy od Piusa  XII, aż do obecnego Papieża Franciszka, mówią jednym głosem: grzechem stulecia jest utrata poczucia grzechu. Odmowa nawracania się, przekonanie, że grzech nie ma żadnego znaczenia leży u podstaw jakże poważnych katastrof moralnych naszych czasów.” 

Konkluzja kazania była optymistyczna, sugerowała, że 13 lipca, to tylko część opowieści z jaką przychodzi do nas Maryja, opowieści, która mimo wszystko niesie ze sobą więcej pocieszenia niż potępienia. Maryja ukazując wizję piekła, nie chciała straszyć, Jej intencją nie było, żebyśmy żyli w lęku, ale, żeby każdy człowiek dowiedział się, że przesłanie Jezusa Chrystusa NAWRACAJCIE SIĘ jest aktualne i „opłacalne”. 

Biorąc na serio zachętę Chrystusa do nawrócenia realizujmy to zaproszenie, by kiedyś nie żałować, że zaprzepaściliśmy szansę, o której słyszeliśmy 13 lipca 2019 roku podczas kazania na Nocy Fatimskiej.

Zapraszamy na kolejne Czuwanie Fatimskie za miesiąc.

ŻARY – ROKITNO

ŻARY – ROKITNO

Tradycyjnie, 7 lipca, z naszej parafii wyruszyła Piesza Powołaniowa Pielgrzymka organizowana przez siostry Elżbietanki. Pod hasłem „W Mocy Bożego Ducha” po raz SZESNASTY pielgrzymi wyruszyli z naszej świątyni po Mszy Św. o g. 7:00 kierując swoje kroki do tronu Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie, gdzie dotrą 13 lipca. Pod przewodnictwem s. Ingi i ks. Tomasza z wielką radością i wdzięcznością Dobremu Bogu przez siedem dni pielgrzymowania będą wymadlać nowe powołania zakonne i kapłańskie oraz zanosić intencje własne i zawierzone. Wspierajmy modlitewnie pielgrzymów, aby ich trud i modlitwy przyniosły jak największą chwałę Bogu.

WNIEBOWZIĘTA KOLONIA PARAFIALNA

WNIEBOWZIĘTA KOLONIA PARAFIALNA

Jeszcze niedawno na profilu Wniebowziętej Kolonii na fb mogliśmy przeczytać: „…już za parę dni, za dni parę, weźmiesz plecak swój i gitarę…” szykując się do wyjazdu w sobotę, 22 czerwca, a tu już sobota, 6 lipca. Cała grupa 45 dzieci z naszej parafii i parafii św. Jadwigi ze Wschowy, powróciła cała, zdrowa i radosna z wakacyjnego wypoczynku. W tym roku myślą przewodnią kolonii była treść z bajki „Mały Książę”. Podopieczni „wylądowali” wraz z Małym Księciem na Planecie B-612, gdzie spędzili całe 15 dni. Długopole Zdrój, w którym zamieszkali stało się bazą noclegową i wypadową na czas kolonii. Dla naszych pociech przygotowaliśmy moc atrakcji. Słońca na niebie i radosnej atmosfery nie brakowało przez cały czas trwania kolonii. Był to czas pożyteczny i owocujący dobrymi wartościami. Ks. Adamowi – kierownikowi kolonii, opiekunom: Ewie, Marzenie i Łukaszowi składamy wyrazy podziękowania za  cierpliwość, wytrwałość i opiekuńczość. Dziękujemy wszystkim sponsorom i darczyńcom za przyczynienie się do realizacji Wniebowziętej Kolonii Parafialnej „Planeta B-612” w Długopolu Zdrój. Do „za rok”!