UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Przypominamy, że nadal obowiązują zasady o zalecanym przyjmowaniu komunii św. na rękę, o zachowaniu dystansu co najmniej 2 metrów od siebie oraz o obowiązku noszenia maseczek w obiektach zamkniętych, także...

W kościele przebywamy w maseczkach

Zapraszamy do wspólnej modlitwy

Facebook