NAUKI DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH PRZED CHRZTEM DZIECKA


Biskup Diecezjalny Tadeusz Lityński od 1 października 2017 r. zmienił formę nauk przed chrztem dziecka dla rodziców i chrzestnych.

Obowiązują 4 nauki, po ukończeniu których otrzymuje się zaświadczenie ważne do końca życia. Uczestnictwo można rozpocząć w dowolną sobotę miesiąca i w dowolnej kolejności, należy jednak we wszystkich spotkaniach.

Nauki są głoszone w sobotę o godz. 19.00 według następującego porządku:

  • nauka 1 w I sobotę miesiąca w parafii Miłosierdzia Bożego
  • nauka 2 w II sobotę miesiąca w parafii Św. Józefa
  • nauka 3 w III sobotę miesiąca w parafii Najśw. Serca P. Jezusa
  • nauka 4 w IV sobotę miesiąca w parafii Wniebowzięcia NMP

Udział w naukach przed chrztem NIE ZWALNIA z obowiązku uzyskania zaświadczenia o możliwości bycia rodzicem chrzestnym (o byciu wierzącym i praktykującym katolikiem, spełniającym wymagania Kodeksu Prawa Kanonicznego). Zaświadczenie takie wydaje Kapłan w parafii zamieszkania rodzica chrzestnego.

Facebook