1. Żywy Różaniec„Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiejsolidarności, modlitwą wspólną odkupionych, jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych”. Jan Paweł IIRaz w miesiącu Żywy Różaniec dokonuje zmiany tajemnic różańcowych, w kościeleparafialnym w pierwszą sobotę miesiąca, a w kościołach filialnych w pierwszą niedzielę miesiąca. Ta wspólnota prowadzi modlitwę różańcową przed każdą Mszą świętą w tygodniu polecając Panu Bogu przez Maryję naszą parafię i sprawy całego Kościoła.

2. Służba liturgiczna ołtarzaSłużba liturgiczna ołtarza to ministranci i lektorzy, którzy posługują przy celebracji Mszy świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i innych czynności obrzędowych. Ministranci spotykają się raz w tygodniu na spotkaniach formacyjnych.

3. ScholaSchola składa się z dzieci i młodzieży. Swoimi głosami wychwalamy Pana na Mszach dziecięcych, które są zawsze w niedzielę o godz. 12:00, ale także na innych Mszach świętych i na nabożeństwach związanych z różnymi okresami roku liturgicznego. Co sobotę schola zbiera się w salce, by przećwiczyć pieśni na najbliższą Mszę świętą oraz nauczyć się nowych. Przygotowuje również adoracje i czuwania na różne okresy roku liturgicznego.

4. Przyjaciele ParadyżaCzłonkowie tej wspólnoty spotykają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca na Mszy świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu. Spotykamy się, aby modlić się w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla alumnów naszego Seminarium, ich profesorów i wychowawców. Po modlitwie jest spotkanie formacyjne.

5. Parafialny Zespól CaritasTo grupa osób bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii. Ich zadaniem jest m.in. realizowanie i koordynowanie, w miarę możliwości i środków, inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz zadań pojawiających się w społeczności parafialnej. To grupa podejmuje takie zadania jak: doraźna pomoc potrzebującym, rozdawanie żywności, ubrań, rozprowadzanie świec Wigilijnego dzieła pomocy dzieciom, udział w akcji Rodzina Rodzinie, Dar serca, koordynowanie inicjatywy „skrzydła” i stypendium dla osób zdolnych pochodzących z biednej rodziny. Do zadań PZC należy także mobilizowanie innych parafian do czynnego realizowania przykazania miłości bliźniego i kultywowania parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych.

6. Apostolat Maryjny

7. Franciszkański Zakon Świeckich

8. Ruch Światło-ŻycieWspólnota oazowa jest grupą gromadzącą dzieci i młodzież z terenu naszej parafii. Wspólnota oazowa bierze również czynny udział w różnorakich okolicznościowych misteriach i czuwaniach. Członków tej wspólnoty łączy szczególna więź przyjaźni i koleżeństwa, wynikająca z bezinteresownej miłości AGAPE.

9. Domowy Kościół

10. Gazetka “WSPÓLNOTA”

11. Nadzwyczajni Szafarze Najświętszego Sakrementu

12. Chór parafialny “CON-ANIMA”

13. Duszpasterstwo Trzeźwości

14. Rada parafialnaTo „ciało doradcze” ks. Proboszcza w sprawach związanych z kościołem, głównie przeprowadzaniem remontów w kościele. Pomagają w zbieraniu funduszy na cele remontowe. Włączają się w przygotowanie świątyni do świąt Bożego Narodzenia. W tym roku zostały obite ławki, zmienione oświetlenie, poprawione opierzenie dachowe, rozpoczęta została wymiana witraży.

Facebook