DZIĘKCZYNIENIE ZA DAR POWOŁANIA

W 40 rocznicę wstąpienia do seminarium i 34 rocznicę święceń kapłańskich przy ołtarzu w naszej parafii stanęli wdzięczni Panu Bogu za dar powołania, kapłani z roku księdza proboszcza Pawła Koniecznego....

Facebook