Liczba mieszkańców: 7.263 osób (stan na 31.12.2017r.)
Data utworzenia parafii: XIII w.
Kronika: 1947 r.
Księgi metrykalne: 1851 r
Terytorium parafii: …..
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety: ul. 11 Listopada 26 • tel. (68) 374 68 81

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, neogotyk, budowany w latach 1914 – 1917 przez ks. K. Pensensa, konsekrowany 8.09.1917 r. przez Kard. Adolfa Bertrama. Prezbiterium: drewniany tryptyk z r. 1917 przedstawia Wniebowzięcie i Ukoronowanie Najśw. Marii Panny, Ostatnią Wieczerzę oraz sceny ze Starego Testamentu. 

Autorem projektu był architekt berliński Wolfgang Wagner. Świątynia i Plebania są murowane z cegły. Elewacje kościoła i czworoboczną wieżę zegarową zdobią ostrołukowe blendy i rozety. Do kościoła prowadzą dwa ostrołukowe portale z mozaikami przedstawiającymi Matkę Boską, patronkę świątyni. Na uwagę zasługuje zachowane oryginalne wyposażenie i wystrój w stylu neogotyckim: ołtarz główny i ołtarze boczne, ambona, witraże w zamkniętych ostrołukowo oknach z maswerkami oraz secesyjne, roślinno-kwiatowe malowidła naścienne.

Proboszczowie

ks. Karol Ponsens
1914-1945
ks. Józef Swajka
1945-1946
ks. Ewaryst Gałązka
1946
ks. Kazimierz Klee
1946
ks. Stanisław Bilski
1947
ks. Roman Kowalski  1948
ks. Roman Kowalski
1948
ks. Eugeniusz Ciszewski 1950
ks. Eugeniusz Ciszewski 1950
ks. Józef Lisowski 1959
ks. Józef Lisowski
1959
ks. Tadeusz Demel 1964
ks. Tadeusz Demel
1964
ks. Edward Welzandt 1988
ks. Edward Welzandt 1988
ks. Tadeusz Dobrucki
1996