JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA

16 czerwca przeżywaliśmy w naszej parafii jubileusz kapłaństwa 50-tej rocznicy święceń kapłańskich ks. Jana Romaniuka i ks. Eugeniusza Jankiewicza. Z serca popłynęły życzenia: "Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia"...

WYJAZD MINISTRANTÓW

Wspólnota ministrancka wraz z księdzem wikariuszem Marcinem i rodzicami pojechała do Łagowa. Wspólnie spędzonym czasem podsumowali rok formacji, zacieśnili więzy, odetchnęli od telefonów komórkowych i codzienności.

Facebook