75. ROCZNICA ŚMIERCI KS. PROBOSZCZA KAROLA PONSENSA

W środę 12. czerwca przypadała rocznica śmierci ks. Karola Ponsensa – budowniczego naszego kościoła. Wdzięczni za posługę duszpasterską i bezcenny spadek jaki po sobie zostawił w postaci naszej świątyni, modliliśmy się przy grobie ks. Proboszcza.

Facebook