77. ROCZNICA ŚMIERCI SIOSTRY M. EDELBURGIS

Dziś przeżywamy 77. rocznicę śmierci s. Juliany Edelburgis Kubitzki. Zginęła męczeńską śmiercią z rąk czerwonoarmisty, gdy udowodniła, że można obronić wiarę, czystość i godność. Podczas kazania ks. proboszcz Paweł Konieczny wspomniał: “Dziś przypada rocznica śmierci s. M. Edelburgis, która tu, w Żarach służyła tym co miała: sercem, zdolnościami pielęgniarskimi, dawała siebie, kroczyła po naszych ulicach. Wielu świadków chwaliło Ją za dobroć i wielkie serce – żyła tak, jak uczy tego Chrystus. To łaska uzdalniała Ją do miłowania nawet nieprzyjaciół, do przebaczenia, do hojnego dzielenia się tym, co posiadała. Przychodzi mi, moi drodzy, myśl, że mamy obok siebie osobę, która stanęła w obronie wartości wiary, dała swoim życiem przykład świętości aż do końca, aż po męczeńską śmierć w budynku naszej plebanii. Dziś nie jest czas na rozpaczanie, ale czas wzięcia przykładu z Siostry, czego uczy nas Chrystus, a s. M. Edelburgis wyraziła swoim życiem, że nauka Chrystusa jest możliwa do spełnienia”.

Facebook