AKATYST KU CZCI BOGURODZICY

W wigilię święta Wniebowzięcia NMP został odśpiewany Akatyst. Nabożeństwo połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu rozpoczęło się o godz. 20:30. Zgromadzeni na modlitwie włączyli się w śpiew, któremu przewodniczyły “zjednoczone siły śpiewacze” w składzie: Żar Miłości – zespół, nasi organiści: Jacek i Mateusz, oraz zaproszeni goście. Modlitwie adoracyjnej przewodniczył ks. proboszcz Paweł Konieczny. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się, by wigilijny wieczór imienin naszej parafii można było przeżyć we wspaniałej modlitewnej atmosferze.

Facebook