BIERZMOWANIE 2019

“Pragniemy, aby duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen”.

Tymi słowami w naszym kościele, 24 kwietnia, w środę w oktawie Wielkanocy, 68 osób wyraziło chęć przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

Ksiądz Biskup Diecezjalny Tadeusz Lityński, który udzielał zgromadzonej młodzieży sakramentu, w homilii podkreślił, że od dnia przyjęcia Siedmiu Darów Ducha Świętego, na zawsze stajemy się kochani przez Boga.

Młodzież usłyszała, że mimo różnych doświadczeń, które staną na życiowej drodze, mimo zwątpienia, beznadziejności i bagażu życia, Chrystus będzie obecny w życiu każdego człowieka, będzie chronił, zapewniał o miłości.

Ksiądz Biskup wskazał jak ważnym elementem w życiu jest modlitwa. Możemy być biedni, możemy nie mieć czym obdarować drugiego człowieka z rzeczy materialnych, lecz modlitwa jest tym darem i zadaniem, które trzeba ofiarować rodzicom i wszystkim, który potrzebują wsparcia.

Niech Dary Ducha Świętego, którymi została obdarowana młodzież w Sakramencie Bierzmowania owocują w życiu każdego z tych młodych ludzi, którzy przyjęli Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej.

Dziękujemy i polecamy modlitwie ks. Krzysztofa Burzyńskiego, który przygotował młodzież do Sakramentu Bierzmowania, niech za poświęcony czas i zaangażowanie Chrystus obdarza go potrzebnymi łaskami. 

Facebook