DZIEŃ DZIECKA UTRACONEGO

Przypadał w niedzielę, 15. października. Tradycją się staje, że w tym dniu spotykamy się na Cmentarzu Komunalnym w Żarach, przy Pomniku Dziecka Utraconego. Przychodzą ci, których niezależnie od wieku dotknęła utrata dziecka. Przychodzą ci, którzy w swoich środowiskach mają osoby, których dotknęło nieszczęście straty dziecka. Duszpasterze naszej parafii przewodzili modlitwie za utracone dzieci, ale przede wszystkim za tych, którzy pozostali pogrążeni w żalu. Spotkaliśmy się w godzinie Miłosierdzia Bożego, by zwrócić się do miłosiernego Boga w Koronce do Bożego Miłosierdzia. Po zakończonej modlitwie w niebo pofrunęły balony z wypisanymi imionami dzieci, które czekają na swoich najbliższych po tamtej stronie życia.

Facebook