I KOMUNIA ŚWIĘTA 2019

W niedzielę, 5 maja 2019 r., w naszym kościele, 22 dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej. Eucharystii przewodniczył i I Komunii Świętej udzielał proboszcz parafii: ks. Paweł Konieczny.

Zanim dzieci weszły do świątyni, ks. proboszcz, witając zgromadzonych przed kościołem, zwrócił się tymi słowami: “Za chwilę wejdziecie do kościoła. Będzie to nowa droga, bo dziś po raz pierwszy po wczorajszej spowiedzi, przyjmiecie do swojego serca Pana Jezusa. Gdy idziemy w nową drogę, prosimy rodziców o błogosławieństwo, dlatego teraz poproście swoich rodziców, by pobłogosławili Wam na spotkanie z Chrystusem”.

Za myślą św. Jana Bosko: “Każdy potrzebuje Komunii: dobrzy, aby pozostali dobrymi i źli, aby stali się dobrymi”, dzieciom I-komunijnym, życzymy, aby zawsze były dobre. A jeśli życie czasami pokieruje w złym kierunku, niech sakramenty: Pokuty i Komunii Świętej będą zachętą i umocnieniem, które zawsze pozwoli wrócić na właściwą drogę.

Dziękujemy ks. Mariuszowi Mazurkiewiczowi i ks. Piotrowi Gniewaszewskiemu za przygotowanie dzieci do uroczystości.

Dziękujemy p. Annie Grin za przepiękne dekorację i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, by ten dzień mógł być przeżyty jak najpiękniej przez młodych naszych parafian.

Facebook