MAJOWE CZUWANIE FATIMSKIE

Rozpoczęliśmy czuwania fatimskie. Od maja do października będziemy spotykali się każdego 13 dnia miesiąca, by u stóp Matki Bożej Fatimskiej powierzać nasze intencje. „Pytanie o wiarę jest wciąż aktualne. Żyjemy w świecie, w którym często słyszymy: wierzący niepraktykujący, wierzący, ale … Maryja jako świadek wiary zaprasza dzieci z Fatimy do wiary. Zaprasza do niej także każdego z nas” – mówił w kazaniu ksiądz Proboszcz. Wiara była myślą przewodnią słowa, ale w pewnym momencie usłyszeliśmy co spotka nas po wyjściu ze świątyni: „Wyjdziemy z tej świątyni i staniemy w naszej codzienności przed wieloma jakże wykluczającymi się wartościami, wyborami. Miłością i nienawiścią. Prawdą i kłamstwem. Przebaczeniem i gniewem. To wiara pozwoli nam dobrze wybierać. Człowiek wiary ma intuicję w podejmowaniu decyzji, które są zgodne z wolą Bożą”.

Facebook