NASZE PRZEŻYCIE TRIDUUM PASCHALNEGO

WIELKI CZWARTEK

• jeśli jest obrazek Ostatniej Wieczerzy ustaw go na pierwszym miejscu,

wysłuchaj przez radio lub TV Mszy świętej i przyjmij Komunię duchowo,

• zjedz kolację wspólnie z domownikami, tak jak jemy wieczerzę wigilijną przed Bożym Narodzeniem.

WIELKI PIĄTEK

• ustaw na stole Krzyż,

• jeśli to możliwe w ciągu dnia odpraw „Drogę Krzyżową” sam lub z domownikami (przy stacjach każdy może podać intencję w jakiej chce się modlić),

wysłuchaj przez radio lub TV Liturgię Męki Pańskiej i przyjmij Komunię duchowo,

• odmów Litanię do Najświętszej Krwi Chrystusa oraz z wiarą i wdzięcznością złóż pocałunek na krzyżu,

• przed spoczynkiem można odczytać Hymn o miłości (1 Kor 13,1-13) rozważając, w jakim stopniu moja miłość jest miłością opisaną przez św. Pawła.

WIELKA SOBOTA

• jak co roku przygotuj koszyk świąteczny,

• głowa rodziny dokonuje poświęcenia w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego wszystkiego co jest w koszyku oraz kropi je wodą święconą (jeśli jest woda święcona, jeśli nie zrób znak krzyża),

wysłuchaj przez radio lub TV Mszy świętej i przyjmij Komunię duchowo.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

  • o g. 6:00 wysłuchaj przez radio lub TV Mszy świętej Rezurekcyjnej i przyjmij

    Komunię duchowo,

• Na uroczyście nakrytym stole umieść świecę, baranka wielkanocnego oraz święconkę. 

Ojciec rodziny (lub najstarszy z domowników) zapala świecę i unosząc ją, mówi:Zmartwychwstał Pan Prawdziwie. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki. Alleluja.

Następnie czytany jest fragment Ewangelii.

Prowadzący: Słowa Ewangelii według św. Łukasza (24, 36-43)

Wszyscy: Chwała Tobie, Panie.

Jezus sam stanął pośród Apostołów i rzekł do nich: „Pokój wam!” Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.

Prowadzący: Oto Słowo Pańskie

Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste

Prowadzący: Kochani, wieść o zmartwychwstaniu Pana przemieniła Apostołów i napełniła wszystkich ogromną radością. Tę radość przeżywają wszyscy uczniowie Chrystusa przez wszystkie wieki. Niech ona będzie również i naszym udziałem. Życzę wszystkim i sobie tego, by Chrystus Zmartwychwstały stale był gościem naszego domu, a pokój, który przez swoje zmartwychwstanie ogłosił całemu światu – gościł stale w naszych sercach. Ogarnijmy myślą cały świat i prośmy naszego Boga: 

Ojcze nasz…

Na znak wzajemnej życzliwości i miłości, która jednoczy nas we wspólnotę, podzielmy się święconym jajkiem – symbolem życia. 

Prowadzący: Boże, Ty w dniu dzisiejszym pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy wieczności przez Twojego Jednorodzonego Syna: spraw, abyśmy wraz z Nim zasiedli do uczty niebieskiej w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Wszyscy dzielą się święconym jajkiem, zasiadają do stołu i spożywają z radością przygotowane potrawy wielkanocne.

Po śniadaniu modlą się słowami: Za ten posiłek, za wszystkie Twoje dobrodziejstwa i za powołanie nas do życia wiecznego chwalimy Ciebie, Boże, przez zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Facebook