ODPUST WNIEBOWZIĘCIA N.M.P.

“Ku szczytom nieba podąża Maryja, jasna jutrzenka.

Wspanialsza blaskiem od słońca i od księżyca piękniejsza.” 

(z Hymnu na Godzinę Czytań uroczystości Wniebowzięcia)

15. sierpnia przeżywaliśmy w naszej parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – uroczystość odpustową. Wspólnota parafialna przeżywała imieniny. 

Eucharystię sprawował i kazanie wygłosił ks. Adam Żygadło – były wikariusz naszej parafii, kapelan Hufca Wschowa ZHP oraz I instruktor Wydziału Wychowania Duchowego i Religijnego Głównej Kwatery ZHP w Warszawie.

Na wstępie kazania usłyszeliśmy, że uroczystość Wniebowzięcia NMP ściśle wiąże się z naszą historią, z rocznicą tzw. “Cudu nad Wisłą” (1920r.) 

Następnie wsłuchiwaliśmy się w rozważanie tajemnicy Wniebowzięcia Maryi w trzech aspektach: pochodzenie tej tajemnicy, przyczynę Wniebowzięcia, by na końcu pochylić się nad własną drogą ku niebu. 

Cytując słowa Papieża Benedykta XVI “w Maryi widzimy bowiem cel, do którego zmierzają ci wszyscy, którzy potrafią związać swoje życie z życiem Jezusa, którzy potrafią iść za Nim tak, jak szła Maryja. To święto mówi więc o naszej przyszłości, mówi, że my również staniemy u boku Jezusa w radości Boga, i jest dla nas zachętą, abyśmy byli odważni, abyśmy wierzyli, że moc zmartwychwstania Chrystusa może działać także w nas i uczynić nas mężczyznami i kobietami, którzy starają się żyć codziennie jakby już zmartwychwstali, wnosząc światło dobra w ciemności zła istniejącego w świecie”, ksiądz Adam życzył naszej parafialnej wspólnocie, by ta uroczystość wzmocniła nasze wysiłki w drodze do nieba, abyśmy spotkali się kiedyś wszyscy u boku Królowej, przy tronie Jej Syna.

Realizując prośbę księdza biskupa Tadeusza Lityńskiego w naszą modlitwę włączyliśmy prośbę o deszcz. 

Pamiętając o Bitwie Warszawskiej, modliliśmy się za naszą Ojczyznę i naród polski. Powierzając dobremu Bogu Kościół, a w nim Papieża, Biskupów, Kapłanów i osoby konsekrowane, prosiliśmy o nowe powołania z naszej wspólnoty parafialnej. 

Będąc parafianami kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP, chcemy pokładać ufność, że realizując przykazania, wsłuchując się w Pismo Święte i słowa kapłanów, będziemy jak Maryja wolni od pokus, trudności i z łatwością będzie pogodzić się z wolą Bożą w naszym życiu.

Dziękujemy tym, dla których zaangażowanie się w przygotowanie Liturgii, dekoracji, poczucie odpowiedzialności i wspólnoty w tym ważnym dla parafii dniu, to radość i szczęście.

Niech błogosławieństwo, które spłynęło na nas podczas zakończonej Eucharystii umacnia i nieustannie sprawia wzrost naszego człowieczeństwa w wędrówce na spotkanie z Matką.  

Facebook