ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA PROBOSZCZA

Ksiądz proboszcz Paweł Konieczny w dniu 5. czerwca przeżywał 36 rocznicę święceń kapłańskich. Z tej okazji została odprawiona Eucharystia w intencji księdza Proboszcza. Przedstawiciele wspólnot parafialnych złożyli Księdzu życzenia. W wigilię uroczystości koledzy kursowi wraz z naszym księdzem Proboszczem, spotkali się w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzowie Wielkopolskim, by wyrazić Panu Bogu dziękczynienie za dar powołania.

Księże Proboszczu,
W 1988 roku zamieścił Ksiądz na swoim obrazku prymicyjnym słowa z Mszału Rzymskiego, które brzmią: „Panie Jezu Chryste, Ty z woli Ojca, za współdziałaniem Ducha Świętego, przez swoją śmierć dałeś życie światu. Wybaw mnie od wszystkich nieprawości moich i od wszelkiego zła, abym zawsze zachowywał Twoje przykazania”. Życzymy Księdzu, aby pragnienie z prymicyjnego obrazka zostało spełnione. Niech Chrystus Najwyższy Kapłan zachowa księdza Proboszcza od nieprawości i zła, a kieruje na drogi prawe i dobre, które w dalekiej przyszłości zaprowadzą Księdza do zbawienia. Do życzeń dołączamy modlitwę i wypraszamy potrzebne łaski przez wstawiennictwo błogosławionej siostry Marii Edelburgis. Szczęść Boże

Facebook