WIELKI CZWARTEK

Dzień ustanowienia Najświętszej Eucharystii. Naszym Kapłanom: Pawłowi, Tomaszowi i Piotrowi życzymy, aby miłując kapłaństwo – kochali ludzi, których spotykają na swojej drodze. Niech Chrystus Najwyższy Kapłan darzy Ich miłością i umiejętnością uszczęśliwiania siebie i innych.

«Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!» Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. (Łk 22, 42-44)

Facebook