WIELKI PIĄTEK

Dzień męki i śmierci Pana Jezusa. Ksiądz Marcin rozpoczął kazanie myślą św. Katarzyny ze Sieny: “Popatrz na krzyż Jezus na Krzyż ma głowę pochyloną, aby patrzeć w twoje serce. Ma ramiona wyciągnięte, aby cię uścisnąć. Ma nogi przebite, aby stać przy tobie”. Krzyż najwymowniejszy znak tego dnia.

Facebook