UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Od dziś nie ma limitu ilości osób w kościele na Mszy Św. i nabożeństwach. Nadal obowiązują zasady o zalecanym przyjmowaniu komunii św. na rękę, o zachowaniu dystansu co najmniej 2...

W kościele przebywamy w maseczkach

Zapraszamy do wspólnej modlitwy

Facebook