DEKRET PENITENCJARII APOLSTOLSKIEJ

W bieżącym roku, w okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19,odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo...

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Na podstawie rozporządzeń i obostrzeń w związku ze stanem epidemii, w naszym kościele na Mszach Św. i nabożeństwach może przebywać 120 osób. Jednocześnie przypominamy o obowiązku noszenia maseczek, także w...

W kościele przebywamy w maseczkach

Zapraszamy do wspólnej modlitwy

Facebook

Od soboty 7 listopada, w naszym kościele może przebywać maksymalnie 60 osób.

Prosimy o przyjęcie ze zrozumieniem tego ograniczenia. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.