Od soboty 7 listopada, w naszym kościele może przebywać maksymalnie 60 osób.

Prosimy o przyjęcie ze zrozumieniem tego ograniczenia. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

ADWENT – CZAS OCZEKIWANIA

W I Niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. W tym roku będziemy pochylać się nad tajemnicą Eucharystii pod hasłem: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Adwent ze swoim wezwaniem do czujności, mobilizuje...

W kościele przebywamy w maseczkach

Zapraszamy do wspólnej modlitwy

Facebook