ADWENT – CZAS OCZEKIWANIA

W I Niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. W tym roku będziemy pochylać się nad tajemnicą Eucharystii pod hasłem: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Adwent ze swoim wezwaniem do czujności, mobilizuje do modlitwy, spowiedzi, rekolekcji, udziału w roratach, podejmowania postanowień! Oczekując na narodziny Zbawiciela przygotujmy się dobrze do spotkania z Tym, który przynosi pokój, miłość i ukojenie.

Facebook