Od soboty 27 marca, w naszym kościele może przebywać maksymalnie 50 osób.

Prosimy o przyjęcie ze zrozumieniem tego ograniczenia. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

MODLITWA PRZY WIGILIJNYM STOLE

Wokół stołu gromadzi się rodzina. Na środku umieszczone jest siano, na nim uroczyście położony pobłogosławiony opłatek, obok złożona Księga Pisma św. i świeca. Symbolizuje ona obecność w rodzinie Chrystusa, który przyszedł na ziemię jako „światłość świata”.

Prowadzący: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy: Amen.

Prowadzący:

Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2,1-14):

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, żeby się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, będącą w stanie odmiennym. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: << Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie >>  I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: << Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania>>”.

Modlitwa w intencji rodziny i przyjaciół – żywych i zmarłych: „Ojcze nasz…”

Następnie Prowadzący:

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc, w której wspominamy pamiątkę Wcielenia Twojego Syna dla naszego zbawienia, zajaśniała blaskiem Twej światłości. Spraw, abyśmy, opromienieni tym blaskiem, z otwartym sercem przyjęli Jezusa jako naszego Odkupiciela. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi się podzielimy na znak miłości i przebaczenia. Naucz nas, Panie Boże, dzielić się chlebem, miłością i życzliwością ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z tymi, wśród których żyjemy. Obdarz miłością, zgodą i jednością naszą rodzinę. Wlej nadzieję w serca chorych, ubogich, samotnych, osieroconych i przeżywających jakiekolwiek cierpienia. W dzisiejszą noc Bożego Narodzenia naszą modlitwą ogarniamy też chrześcijan mieszkających w Betlejem i innych zakątkach Ziemi Świętej. Ty, Panie, znasz ich troski i niepokoje. Widzisz ich osamotnienie i lęk o przyszłość. Słyszysz wołanie o pokój i pojednanie między narodami i wyznawcami różnych religii. Ześlij, Panie, swój pokój na udręczoną wojnami i przemocą Ziemię Świętą. Ulecz z nienawiści serca Żydów, Muzułmanów i Chrześcijan. Pomóż im przebaczyć wzajemne urazy i krzywdy. Wejrzyj na naszą Ojczyznę i spraw, aby skończyła się epidemia, w której uczestniczymy. Daj zdrowie chorym, radość smutnym, siłę służbie medycznej i pocieszenie tym, którzy podczas pandemii stracili bliskich. Zmarłych obdarz życiem wiecznym, niech Ci, którzy spotkali się z Tobą twarzą w twarz orędują za nami w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

Składamy życzenia, dzieląc się opłatkiem.

W kościele przebywamy w maseczkach

Zapraszamy do wspólnej modlitwy

Facebook