ŻYCZENIA

Istota

Bóg się rodzi w dziecku.
W każdym z nas
ukrywa swoje niemowlęce lata,
zasypia i budzi, oddaje się w opiekę.

                        Chrystus się rodzi w tobie
                        wznosi ręce wysoko
                        prosi o wiarę
                        nadzieję i miłość.

                                   W śpiącym chłopcu
                                    Duch Święty drzemie darami:
                                    mądrości, rozumu, rady i męstwa,
                                    umiejętności, pobożności i respektu.

                                               Dzieje się istota życia.

                                                                              Na Boże Narodzenie 2020 roku.

                                                                                                         Janusz Dreczka

„Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”  (Łk 2,10-11)

Życzę przyjęcia Jezusa otwartym sercem i owocnego przeżywania Jego obecności, a On nas napełni radością, pokojem i miłością.

                                                                       ks. Paweł Konieczny – proboszcz

                                                                     parafia Wniebowzięcia NMP w Żarach

Facebook