MODLITWA PRZY WIGILIJNYM STOLE

Wokół stołu gromadzi się rodzina. Na środku umieszczone jest siano, na nim uroczyście położony pobłogosławiony opłatek, obok złożona Księga Pisma św. i świeca. Symbolizuje ona obecność w rodzinie Chrystusa, który przyszedł na ziemię jako “światłość świata”.

Prowadzący: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy: Amen.

Prowadzący:

Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2,1-14):

“W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, żeby się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, będącą w stanie odmiennym. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: << Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie >>  I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: << Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania>>”.

Modlitwa w intencji rodziny i przyjaciół – żywych i zmarłych: „Ojcze nasz…”

Następnie Prowadzący:

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc, w której wspominamy pamiątkę Wcielenia Twojego Syna dla naszego zbawienia, zajaśniała blaskiem Twej światłości. Spraw, abyśmy, opromienieni tym blaskiem, z otwartym sercem przyjęli Jezusa jako naszego Odkupiciela. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi się podzielimy na znak miłości i przebaczenia. Naucz nas, Panie Boże, dzielić się chlebem, miłością i życzliwością ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z tymi, wśród których żyjemy. Obdarz miłością, zgodą i jednością naszą rodzinę. Wlej nadzieję w serca chorych, ubogich, samotnych, osieroconych i przeżywających jakiekolwiek cierpienia. W dzisiejszą noc Bożego Narodzenia naszą modlitwą ogarniamy też chrześcijan mieszkających w Betlejem i innych zakątkach Ziemi Świętej. Ty, Panie, znasz ich troski i niepokoje. Widzisz ich osamotnienie i lęk o przyszłość. Słyszysz wołanie o pokój i pojednanie między narodami i wyznawcami różnych religii. Ześlij, Panie, swój pokój na udręczoną wojnami i przemocą Ziemię Świętą. Ulecz z nienawiści serca Żydów, Muzułmanów i Chrześcijan. Pomóż im przebaczyć wzajemne urazy i krzywdy. Wejrzyj na naszą Ojczyznę i spraw, aby skończyła się epidemia, w której uczestniczymy. Daj zdrowie chorym, radość smutnym, siłę służbie medycznej i pocieszenie tym, którzy podczas pandemii stracili bliskich. Zmarłych obdarz życiem wiecznym, niech Ci, którzy spotkali się z Tobą twarzą w twarz orędują za nami w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

Składamy życzenia, dzieląc się opłatkiem.

Facebook