W kościele przebywamy w maseczkach

i zachowujemy dystans

Facebook