100. ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II

W 100 rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II – 18 maja – nasza świątynia wypełniła się wiernymi. Przyszliśmy, by podziękować Bogu za dar życia – papieża Polaka. 

Ksiądz Tomasz w kazaniu przypomniał postać Karola Wojtyły od czasów, gdy był nazywanym Lolkiem, do momentu powołania na Stolicę Apostolską. 

Przywoływał w nas osobiste wspomnienia związane z Ojcem Świętym. 

W jednej ze swoich homilii – Jan Paweł II pytał: “Ku czemu zmierza człowiek”, dziś mamy dowód, że On – Papież zmierzał ku świętości, którą osiągnął. My też jesteśmy do niej powołani. 

Realizując to wezwanie 10 pań przystąpiło do wspólnoty modlitewnej “Przyjaciół Paradyża”. Podejmując się modlitwy za kapłanów będą wypraszały nowe powołania do służby kapłańskiej i polecały Chrystusowi – Najwyższemu Kapłanowi tych, których powołał. 

Niech prośba, którą za życia wypowiedział Jan Paweł II, zaowocuje spełnieniem:

“Proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką jaką zaszczepia nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami, tych korzeni, z których wyrastamy. 

Proszę Was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało. 

Abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę Was o to.”

Facebook