78 ROCZNICA ŚMIERCI BŁ. s. M. EDELBURGIS

20 lutego w rocznicę śmierci naszej błogosławionej Siostry modliliśmy się przy Jej grobie, prosząc o wstawiennictwo we wszystkich naszych potrzebach. Siostro Mario Edelburgis módl się za nami.

Facebook