9 ROCZNICA ŚMIERCI

12.08.2014r. o godzinie 16:00 rozległy się dzwony na wieży naszego kościoła. Po długiej chorobie odszedł nasz kochany duszpasterz proboszcz Tadeusz Dobrucki. W dziewiątą rocznicę śmierci, po Eucharystii odprawionej w intencji Księdza, udaliśmy się na grób, by prosić miłosiernego Boga o zbawienie dla księdza Proboszcza.

Facebook