BŁOGOSŁAWIONA Z ŻAR

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego – na tydzień przed beatyfikacją s. M. Edelburgis, siostra przełożona Dobrawa przybliżała nam postać Służebnicy Bożej. Przypomniała wiernym męczeńską śmierć naszej elżbietanki, a także jej heroizm w obronie wartości i składanej obietnicy. Siostra Dobrawa zachęcała do udziału w uroczystościach, które 11 czerwca odbędą się w Katedrze we Wrocławiu, a dzień później zostanie odprawiona dziękczynna Eucharystia pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Lityńskiego w naszej parafii. “Nie wiem czym Żary zasłużyły sobie na to, by mieć błogosławioną, to dar i tajemnica, ale także wielki zaszczyt” – mówiła s. M. Dobrawa. Na zakończenie wypowiedzi wzbudziła apel, by w życiu niewierności małżeńskiej, kapłańskiej, zakonnej, niewierności ideom – wzbudzić refleksję – by wcielić w życie dochowywanie wierności na wszystkich płaszczyznach życia, biorąc pod uwagę, że nasze życie na ziemi będzie odzwierciedlone kiedyś w życiu poza ziemskim i może zaważyć na osobistym spotkaniu z Chrystusem, do którego wszyscy zmierzamy.

Facebook