I KOMUNIA ŚWIĘTA

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8 i Katolickiej Szkoły Podstawowej przyjęły po raz pierwszy do swojego serca Pana Jezusa. W kazaniu ksiądz proboszcz Paweł Konieczny nawiązał do komunijnej dekoracji, która niosła ze sobą wiele treści. Zwrócił uwagę na symbol IHS (Jezus Chrystus Zbawiciel), który ustawiony był na ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wskazał na Maryję, która dała nam Zbawiciela, który przyszedł do nas z pięknymi darami: z Ewangelią pełną miłości i dobra, ale też i darem zbawienia, który wniósł przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Następnie przeszedł do chrzcielnicy, obok której stał kielich z hostią. Wspomniał słowa świętego Jana Pawła II: “tu wszystko się zaczęło”. Tłumacząc dzieciom, że sakrament chrztu doprowadził ich do dnia, w którym kielich z winem i biały chleb staną się Ciałem i Krwią Chrystusa – tym Ciałem, który dziś po raz pierwszy przyjmą. Dzieci wsłuchiwały się w słowa, by usłyszeć, że dziś gdy przeżywamy Zesłanie Ducha Świętego, wpatrując się w nasz witraż przedstawiający ten wizerunek, można łatwo sobie wyobrazić to wydarzenie i uświadomić, że Duch Święty zstępuje w każdym sakramencie także i podczas dzisiejszej uroczystości zsyła swoje dary. Ustawionych siedem szklanych tub, w których znajdowały się świece można było skojarzyć z siedmioma darami Ducha Świętego. Konkluzją kazania było centrum, którym jest ołtarz, a przed nim dekoracja, gdzie widzieliśmy nachodzące na siebie dwa białe serca – duże i małe. Duże symbolizowało Pana Jezusa, który pragnie złączyć się z sercem każdego dziecka. Na zakończenie kazania ksiądz proboszcz Paweł Konieczny życzył dzieciom, aby to pierwsze spotkanie z żywym Chrystusem owocowało pragnieniem, w którym poczują głód, aż w brzuchu będzie burczało. Aby bardzo często burczało dzieciom w sercu z głodu Pana Jezusa. Aby nie tylko dziś i nie tylko w białym tygodniu, ale przez całe życie dzieci czuły głód Chrystusa i często przyjmowały Go do serca.

Facebook