CZUWANIE FATIMSKIE

W trakcie wrześniowego czuwania fatimskiego dziękowaliśmy Bogu przez Maryję za beatyfikację ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Elżbiety Czackiej. Grono błogosławionych powiększyło się o Polaków o wrażliwym sercu, którzy byli przykładem ofiarności, posługi na rzecz drugiego człowieka, byli ludźmi wiary i wierności Bogu. Kazanie wygłosił ks. Krzysztof Burzyński, który zachęcił wiernych do postawy, która opiera się na miłości. Wspomniał słowa ks. kardynała Wyszyńskiego: “Ludzie mówią czas to pieniądz. Ja mówię czas to miłość. Pieniądz jest znakomity, a miłość trwa”. Przypomniał również hymn o miłości Matki Elżbiety Czackiej, której życie opierało się na uczynkach czynionych z miłości. To Ona mówiła, że podstawą życia w Laskach jest miłość. Miłość do Boga i bliźniego. Wypowiedź Matki, która pięknie mówi o miłości znajdziemy: https://www.niedziela.pl/artykul/71803/%E2%80%9EHymn-o-Milosci-Matki-Czackiej. Trwajmy przy Maryi, bądźmy przy Niej blisko i miejmy pewność, że w momencie, w którym będziemy potrzebowali Jej pomocy – otrzymamy. Zapraszamy na ostatnie Czuwanie Fatimskie w październiku – nie wspólna modlitwa nas łączy w miłości do Boga, Maryi i drugiego człowieka.

Facebook