CZUWANIE FATIMSKIE

Czerwcowy wieczór zgromadził nas na modlitwie. “Podążamy śladami objawień fatimskich. Przychodzimy, tak jak Łucja, Hiacynta i Franciszek tu, do naszej Cova da Iria, Doliny Pokoju, aby wejść do szkoły Maryi i wsłuchać się w Jej słowa i orędzie, które przekazuje każdemu z nas” – rozpoczął kazanie ks. Piotr Napieralski. W dalszej części usłyszeliśmy:

“Łucja wprost mówi do Pięknej Pani: – Chciałabym prosić, żeby nas Pani zabrała do nieba.

– Tak! Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak tu zostaniesz przez jakiś czas. Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie Mnie poznali i pokochali. 

Wierzę, że pragnienie nieba jest w wielu sercach, ale pozostajemy na ziemi. I tego pragnie Jezus, abyśmy byli tu na ziemi, ale w konkretnym celu. On chce się posłużyć każdym i każdą z nas w bardzo konkretnym celu. Jezus chce posłużyć się Tobą, aby Maryja była bardziej znana i miłowana. To jest pragnienie Jezusa, które chce w nas zrealizować. Ale dlaczego taki cel, dlaczego Maryja? Bo Pan wie, że Ona jest najprostszą drogą do Niego i jeżeli weźmiemy Maryję do swojego serca, jak Jan do swego domu, to Ona doprowadzi nas prosto do Niego. To jest Boża pedagogia, mądrość – ułatwić człowiekowi zbudowanie relacji w Bożym świetle. Dzieci z Fatimy upodobniły swoje serca do Serca Maryi. Franciszek wziął różaniec do ręki i tak się modlił, że niedługo usłyszał: pójdziesz do nieba. Jak to zrobić? Jest przysłowie: z kim przestajesz, takim się stajesz. Często boimy się samych siebie i na- szych czynów. Tworzymy sobie własne wyobrażenia. Zawczasu boimy się, że nie damy rady. Jesteśmy trochę jak Łucja, która też miała obawy: – Zostanę tu sama? – zapytałam ze smutkiem. – Nie, moja córko! Cierpisz bardzo? Nie trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę, moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga. Maryja jest przy nas zawsze. To my częściej uciekamy spod Jej płaszcza opieki, wymykamy się Jej, ale Ona jest. A kto z kim przestaje, takim się staje. Więc przypominaj sobie często Jej słowa, Maryja mówi je do Ciebie: – Nigdy cię nie opuszczę, moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga. Nigdy cię nie opuszczę. – Zapamiętaj je. Wyryj je sobie na sercu: – Nigdy cię nie opuszczę”.

Nie opuszczajmy Maryi, jak Ona nas nie opuszcza. Trwajmy przy Niej każdego dnia.

Zapraszamy na następne Czuwanie Fatimskie 13 lipca.

 

Facebook