I ROCZNICA BEATYFIKACJI 10 SIÓSTR ELŻBIETANEK

W niedzielę, 11 czerwca, miała miejsce I rocznica beatyfikacji 10 sióstr elżbietanek, brutalnie zamordowanych przez żołnierzy Armii Czerwonej w 1945 r. Wśród nich wspominaliśmy bł. s. M. Edelburgis, która w obronie czystości poniosła śmierć na naszej plebanii. W uroczystości uczestniczył ks. proboszcz Paweł Konieczny, s. M. Kazimiera, rodzina błogosławionej Siostry i licznie zgromadzeni wierni.

Facebook