ROCZNICA ŚMIERCI BUDOWNICZEGO KOŚCIOŁA

W 74 rocznicę śmierci ks. proboszcza Karola Ponsensa – budowniczego naszej świątyni, zgromadziliśmy się na Eucharystii, po której udaliśmy się na grób Proboszcza. Wdzięczni Panu Bogu za kościół, który wzniósł ks. Karol Ponsens wspominaliśmy Go w modlitwie.

Facebook