Maksymalnie 5 osób może uczestniczyć we Mszy Świętej

W związku z wprowadzeniem przez władze publiczne nowych obostrzeń dotyczących zgromadzeń w stanie epidemii, informujemy, że na Mszach Św. i innych obrzędach religijnych, może uczestniczyć maksymalnie 5 osób (nie licząc posługujących).

Prosimy, aby we Mszach Św. uczestniczyły tylko osoby, które zamówiły intencję w danym dniu i godzinie. Z tego powodu, że w czasie jednej Mszy Św. mogą być odprawiane dwie intencje, prosimy, aby na konkretną Mszę Św. przychodziły po dwie osoby z rodziny.

Obostrzenia dotyczą także uczestnictwa w pogrzebach (maksymalnie 5 osób). 

Zarządzenia obowiązują do 11 kwietnia.

Facebook