MISYJNY KRZYŻ

Nasz misyjny krzyż, pod którym modlili się ludzie, po wielu latach runął. Stał na straży naszej parafii, był świadkiem rożnych ludzkich szczęść i nieszczęść. Przychodzili do niego ludzie – obejmowali pionową belkę i trwali na modlitwie. Niestety czas zrobił swoje. 29.07.2020 r. upadł. Postawimy nowy.

Facebook