MSZA ŚW. ZA OJCZYZNĘ

Od ponad trzech lat, z inicjatywy ks. proboszcza Pawła Koniecznego w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, Msza Św. o g. 13:15 jest odprawiana w intencji Ojczyzny.

28. kwietnia Eucharystii za Ojczyznę przewodniczył ks. prałat Eugeniusz Jankiewicz. We Mszy Św. uczestniczyli przedstawiciele władz rządowych, samorządowych i lokalnych. Uroczystość została odprawiona z racji wojewódzkich odchodów XXX-lecia przemian ustrojowych w Polsce.

Homilię wygłosił ks. proboszcz Paweł Konieczny. Usłyszeliśmy: “Nieśmiertelną jakością ludzkiego życia jest patriotyzm. Jest wartością dbającą o jakość życia i o jego świętość”. Ksiądz Proboszcz nadmienił o jakości bycia dziś patriotą i politykiem. Przypomniał, że ci, którym dane jest wykonywanie władzy, w przyszłości zostaną rozliczeni z powierzonego zadania. Życzył, oby nikt z rządzących nie stracił łaski odkupienia, gdy na końcu przyjdzie zdać sprawę z powierzonego obowiązku.

Po Eucharystii, przeszliśmy pod Pomnik Żołnierzy Wyklętych, gdzie wraz ze Wspólnotą Domowego Kościoła odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Po modlitwie przedstawiciele władz złożyli wiązanki i wieńce pod Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych i na grobach kapłanów spoczywających przy naszej świątyni.

“Ta Msza Święta wpisuje się w obchody wojewódzkie, które będą odbywał się w różnych ośrodkach naszego województwa z okazji XXX-lecia transformacji ustrojowej” – powiedział ks. prałat Eugeniusz przy Pomniku Żołnierzy Wyklętych.

Zapraszamy do modlitwy w intencji Ojczyzny w każdą ostatnią niedzielę miesiąca na Mszę Świętą o g. 13:15, a po niej do krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu z Koronką Miłosierdzia Bożego, by wypraszać potrzebne łaski dla naszego kraju.

Facebook