RELIKWIE BŁ. S. MARII LUIZY MERKERT

Luiza Merkert przyszła na świat 21 września 1817 r. w rodzinie
mieszczańskiej. We wrześniu 1842 r. w kościele w Nysie złożyła akt oddania przed obrazem Najświętszego Serca Pana Jezusa zobowiązując się nieść pomoc potrzebującym bez względu na wyznanie, narodowość i płeć. W 1850 r. s. Maria Luiza Merkert rozpoczęła organizowanie Stowarzyszenia św. Elżbiety dla pielęgnacji opuszczonych chorych. We wrześniu 1859 r. uzyskała dla stowarzyszenia zatwierdzenie diecezjalne.
W niedzielę 28. kwietnia, na Mszy Św. o godz. 10:30, nastąpiło uroczyste wprowadzenie do naszej świątyni relikwii bł. s. Marii Luizy Merkert, współzałożycielki sióstr elżbietanek i Apostołki Miłosierdzia Bożego

Przed Eucharystią radna Prowincji Wrocławskiej, s. Damaris Rogowska przedstawiła postać Błogosławionej. Następnie siostry elżbietanki uroczyście w procesji wniosły relikwie do świątyni. Relikwie s. Marii Luizy Merkert dołączyły do relikwii apostołów Miłosierdzia Bożego: św. s. Faustyny Kowalskiej, św. Jana Pawła II i bł. ks. Michała Sopoćki.

“Wszystko z miłości ku Bogu” to myśl, która towarzyszy Siostrom Elżbietankom. Niech miłość ku Bogu wyraża się miłością ku ludziom. W zamyśle błogosławionej Marii Luizy była pomoc tym, którzy jej potrzebują. Oby ta intencja nigdy nie zgasła, ale szerzyła się i niosła pogodę ducha i wsparcie potrzebującym.

Po Eucharystii przeszliśmy pod budynek plebanii, gdzie nastąpiło poświęcenie tablicy pamiątkowej, poświęconej s. Marii Edelburgis Kubitzki – elżbietanki zastrzelonej w 1945 r. w budynku plebanii przez żołnierza Armii Czerwonej.

Zapraszamy w każdy poniedziałek na Mszę Świętą o godzinie 18:00, po której przez wstawiennictwo bł. s. Marii Luizy Merkert zanosić będziemy modlitwy do Bożego Miłosierdzia z możliwością ucałowania jej relikwii.

Facebook