NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Nasza parafia każdego roku włącza się w miejskie obchody Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości. 11 listopada przeżywaliśmy w naszym kościele wieczornicę poetycko – muzyczną pt. „Żeby Polska była Polską”. Uroczystość objął Narodowym Patronatem Prezydent RP Andrzej Duda. Obecnością zaszczycili nas: poseł na Sejm RP Jacek Kurzępa, burmistrz Miasta Żary Danuta Madej, wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, przewodniczący Rady Miasta Żary Marian Popławski, radni Miasta i Powiatu Żary. Wieczornicę, na którą scenariusz przygotował Janusz Dreczka i ks. proboszcz Paweł Konieczny poprowadziły Daniela Giecold i Anna Grin. Wiersze recytował ks. proboszcz Paweł Konieczny, akompaniamentem na organach i wyświetlaniem fotografii, które urozmaiciły wieczór zajął się Michał Woźniak – organista. Autorami relacji fotograficznej z wieczoru są Małgorzata Fudali – Hakman i ks. Krzysztof Burzyński. Licznie zgromadzeni słuchacze sprawili radość ks. proboszczowi Pawłowi Koniecznemu, który wyraził wdzięczność z przybycia. „Żeby Polska była Polską” – pieśnią Jana Pietrzaka rozpoczęliśmy wieczorne spotkanie, wielu Polaków na przestrzeni lat poległo, żeby Polska była Polską, byśmy mogli żyć w wolnym kraju. „Człowiek jest powołany do wolności. Nie ma wolności bez odpowiedzialności i bez umiłowania prawdy. Wolność jest człowiekowi dana i zadana, by ukazywała prawdę o dobru (…) Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Może ona być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego” (św. Jan Paweł II).

W kościele przebywamy w maseczkach

i zachowujemy dystans

Facebook