NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR LUDOBÓJSTWA

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej to święto obchodzone od 2017 roku. 11 lipca, na pamiątkę “krwawej niedzieli na Wołyniu”, przywołujemy tragiczne wydarzenia sprzed lat. W Żarach uroczystości odbywają się przy Krzyżu Wołyńskim. Jak co roku cześć pomordowanym Polakom na Kresach Wschodnich oddali mieszkańcy miasta. Modlitwie za poległych przewodniczył ks. proboszcz Paweł Konieczny. (fot. Małgorzata Fudali – Hakman)

Facebook