NIEDZIELA PALMOWA

W Niedzielę Palmową młodzież rozprowadzała własnoręcznie wykonane palmy. Dochód przeznaczony zostanie na wyjazd młodzieży do Lizbony na Światowe Dni Młodych z papieżem Franciszkiem.

Facebook