HOSANNA NAJWYŻSZEMU!

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Święto zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy.  Rozpoczyna okres duchowego przygotowania do świąt. Na każdej Mszy Świętej zostały poświęcone palmy. Niech bezpośredni czas przygotowania do Zmartwychwstania Pana Jezusa stanie się owocnym w naszym życiu.

Facebook