NOC FATIMSKA

13 maja, wokół Chrystusowego ołtarza zgromadziła nas Maryja. Rozpoczęliśmy cykliczne Czuwania Fatimskie, które potrwają do października włącznie. Ksiądz Tomasz Szczepanik w kazaniu wspomniał zamach na Jana Pawła II, który miał miejsce 40 lat temu. Cytując słowa Papieża: “Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę” – ks. Tomasz przypomniał udział Maryi w tym wydarzeniu. Każdy, kto się zawierza Matce Najświętszej, w potrzebie nie zostanie bez pomocy. Ostatnie wezwanie w modlitwie wiernych brzmiało: “Dobry Boże, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, polecamy Tobie nas, zgromadzonych przy tym ołtarzu, aby uczestnictwo w nabożeństwach fatimskich i osobista modlitwa różańcowa wydawały błogosławione owoce w naszym postępowaniu” – niech tak się dzieje.

Facebook