Rekolekcje Wielkopostne 2019 za nami

Ojciec Rafał Huzarski SJ nawiązując do nazwy naszego miasta, zaczynając w niedzielę, od żaru miłości Boga do każdego człowieka, przeprowadził nas przez kolejne dni rekolekcji, przedstawiając historię trzech osób.
W jakże bardzo dla siebie specyficzny sposób przybliżył nam postać Jozuego, Jezusa Chrystusa i św. Pawła – Apostoła. W ten sposób przeszliśmy od Starego do Nowego Testamentu.
W historii Jozuego ukazał nam, abyśmy byli pełni ufności wobec Boga i Jego planów.
W historii Jezusa przedstawił, że Bóg jest miłującym każdego z nas, a w osobie św. Pawła dowiódł jak dążyć do świętości, mimo swoich upadków, a nawet grzechów.
Wsłuchani i wpatrzeni w te historie, obyśmy wydali swoim życiem godne owoce naszej wiary.
Zachęcamy do odwiedzenia bloga ojca Rafała: http://blog.rafalhuzarski.com/autor/

Facebook