JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA

24 maja przeżywaliśmy 25 lecie kapłaństwa księdza Tomasza Szczepanika i 24 lecie kapłaństwa księdza Krzysztofa Burzyńskiego. Wspólnota Przyjaciół Paradyża zamówiła Eucharystię w intencji kapłanów. Popłynęło wiele serdecznych słów wypowiedzianych w życzeniach. Ksiądz proboszcz Paweł Konieczny dziękując wiernym za przybycie powiedział: “Wspólnie żyjemy w symbiozie. My, bez was nie mielibyśmy komu udzielać sakramentów, dla kogo sprawować Mszy Świętej, a wy bez nas nie mielibyście możliwości korzystania z sakramentów i uczestniczenia w Eucharystii”. Niech relacja wypowiedziana przez księdza Proboszcza pogłębia się i nie ustaje – niech w życiu księży: Tomasza i Krzysztofa nie zabraknie tych, którym będą służyć i prowadzić ku wieczności.

Facebook