ŚWIECE CARITAS I NIE TYLKO

Od pierwszej niedzieli adwentu możemy nabywać świece Caritas, opłatki, sianko, wodę święconą, kalendarze i kartki świąteczne. Wszystko dostępne jest w sklepiku parafialnym i w przedsionku kościoła.

Facebook