ŚWIĘTA ELŻBIETO MÓDL SIĘ ZA NAMI

W dniach 14 – 16. listopada w naszej parafii przeżywaliśmy Triduum przed uroczystością św. Elżbiety Węgierskiej – patronki Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek. Każdego dnia podczas Eucharystii ks. Proboszcz wprowadzał siostry i zgromadzonych wiernych w świat błogosławionych sióstr męczenniczek, które oddały swoje życie z miłości do Chrystusa. Poznawaliśmy historię zgromadzenia, charyzmat, przemianę od czasów założenia wspólnoty sióstr przez św. Elżbietę do dziś. Zachęcał nas do naśladowania Chrystusa na wzór błogosławionej Marii Paschalis i IX Towarzyszek, jak one stając się Alter Christus.

Naszym siostrom: s. M. Emilii, s. M. Kazimierze i s. M. Immaculacie życzymy, aby święta patronka zgromadzenia i błogosławiona s. M. Edelburgis były wzorem do naśladowania w życiu, wsparciem w trudniejszych chwilach i podporą na każdy dzień.

Facebook