WIELKA SOBOTA

Liturgia sprawowana w wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Stanowi integralną część Triduum Paschalnego, dorocznej uroczystości, w czasie której celebruje się Misterium paschalne. Adoracja przy Grobie Pańskim trwała od g. 9:00 aż do g. 19:30. W ciągu dnia miało miejsce święcenie pokarmów na stół wielkanocny. O g. 19:30 została odprawiona modlitwa drugiego dnia nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego z Koronką do Bożego Miłosierdzia i repozycja Najświętszego Sakramentu. Wigilia Paschalna rozpoczęła się o g. 20:00 obrzędem poświęcenia ognia i przygotowania paschału. Następnie zostało odśpiewane Orędzie Wielkanocne i nastąpiła, jakże w tym dniu rozbudowana i bogata w treści, Liturgia Słowa zakończona radosnym Alleluja i odczytaniem ewangelii o pustym grobie.

Po homilii rozpoczęła się Liturgia Chrzcielna z poświęceniem wody i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych.

I tak przeszliśmy do kolejnej części dzisiejszej liturgii, a mianowicie do Liturgii Eucharystycznej. Całość zakończyło uroczyście odśpiewane: „Bogu niech będą dzięki, alleluja, alleluja”

Facebook